NOW PLAYING
SONG
-
ARTIST
-
VIDEOS

รักยืนยง - ปั่น ไพบูลย์เกียรติ

Mar 31, 2016, ดู 1,191 ครั้ง

เมื่อสองเราครองรักมั่น นั่นจะ ไม่เป็นเพียงสัญญา
วันคืน ผ่านไป มีค่า ยิ่งกว่า คำสัญญาใดใด
รัก เรามั่นคงผูกพันธ์ซึ้งใจ รัก มอบซึ่งกันและกัน
ให้ความรักผูกพันธ์ในหัว ใจรักเรา ยืนยง
ทุกที ที่เธอจากไป ไม่อาจ ซ่อนความขมขื่นใจ
ไม่ว่า เธอจะไปหนใด นำใจ รักฉันไปพร้อมเธอ
รัก ฉันนั้นมอบแด่เธอเท่านั้น แล้ว เธอเก็บรักให้ใคร
ให้ความรัก ผูกพันธ์ในหัว ใจ รักเรา ยืนยง
ถ้าเธอพบ กับรัก ใหม่ ดวง ใจ ของ ฉัน ปวด รวด ร้าว
ไม่อาจรัก ใครได้ อีก ได้ โปรด ปรา ณี เก็บ ใจ รัก ไว้ ให้กับฉัน
ให้เรา ผูกใจสัมพันธ์ ไม่หวั่น แม้แต่ความใกล้ไกล
สัญญา ยังไม่มีความหมาย ขอเธอ ไม่หวั่นไหวเรื่องใด
ฉัน เฝ้ารอเธอทุกที ที่จะขอ เธอกลับมาด้วยใจ
ให้ความรัก ผูกพันธ์ในหัว ใจ รักเรา ยืนยง
ถ้าเธอพบ กับรัก ใหม่ ดวง ใจ ของ ฉันปวด รวด ร้าว
ไม่อาจรัก ใครได้ อีก ได้ โปรด ปรา ณีเก็บ ใจ รัก ไว้ ให้กับฉัน
ถ้าเธอพบ กับรัก ใหม่ ดวง ใจ ของ ฉัน ปวด รวด ร้าว
ไม่อาจรัก ใครได้ อีก ได้ โปรด ปรา ณี เก็บ ใจ รัก ไว้ ให้กับฉัน
ถ้าเธอพบ กับรัก ใหม่ ดวง ใจ ของ ฉัน ปวด รวด ร้าว
ไม่อาจรัก ใครได้ อีก ได้ โปรด ปรา ณี เก็บ ใจ รัก ไว้ ให้กับฉัน

ที่มาคลิป -�