NOW PLAYING
SONG
-
ARTIST
-
NEWS

ทีมช่างเทคนิคกรุงเทพ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู ปี 2560 โดยคุรุสภา

Jan 11, 2017 / ดู 1,611 ครั้ง

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "ครูดี ตามรอยพ่อ...พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู ด้วยการผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบของสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์

โดยรางวัลชนะเลิศสปอตวิทยุ ได้แก่ ผลงาน "ถึงเพื่อนครูที่รัก" ของทีมช่างเทคนิคกรุงเทพ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่วนรางวัลชนะเลิศสปอตโทรทัศน์ ได้แก่ ผลงาน "อู่ซ่อมคน" ของทีมช่างเทคนิคกรุงเทพ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ที่มา คุรุสภา
ข่าวอื่นๆ