NOW PLAYING
SONG
-
ARTIST
-
EVENT 

.:: กติกา ::.

1. ผู้ฟังสามารถร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตตัวแม่ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1.1 ร่วมสนุกผ่าน Facebook Fanpage ที่ www.Facebook.com/VirginstarFM
1.1.1 เพียง share และ comment ใต้โพสต์กิจกรรม โดยบอกเราว่า “ทำไมคุณถึงอยากไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ เพราะอะไร” ความเห็นไหนโดนใจทีมงานมากที่สุด มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต จำนวนท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ จำนวนรวมทั้งหมด 10 รางวัล
1.1.2 สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2560 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ทาง www.virginstarfm.com

1.2 ร่วมสนุกผ่าน Facebook Live ที่ www.Facebook.com/VirginstarFM
1.2.1 ติดตาม Facebook Live กับดีเจแมน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 พร้อมแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ดีเจถาม ความเห็นไหนโดนใจดีเจมากที่สุด มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต จำนวนท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ จำนวนรวมทั้งหมด 5 รางวัล
1.2.2 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทาง www.virginstarfm.com

1.3 ร่วมสนุกลุ้นรับบัตรผ่านช่องทาง Line Official Account : BecTeroRadio
1.3.1 กด Add Friend เป็นเพื่อนกับเราทาง Line Official Account : BecTeroRadio
1.3.2 ร่วมสนุกโดยตอบคำถามในช่วง Line ON AIR ในวันที่ 20 และ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-18.00 น. โดยพิมพ์คำตอบของคุณเว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับ ผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องจะมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต จำนวนท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ โดยจะแจกวันละ 30 รางวัล จำนวนรวมทั้งหมด 60 รางวัล
1.3.3 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทาง Line Official Account : BecTeroRadio

2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับของรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนด โดยทางทีมจะติดต่อกลับแจ้งรายละเอียดการรับบัตรให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น

3. ผู้ที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในวันลงทะเบียนรับบัตรคอนเสิร์ต

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

4. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

6. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ

7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า