NOW PLAYING
SONG
-
ARTIST
-
EVENT 

.:: กติกา ::.

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.virginstarfm.com เพื่อรักษาสิทธิ์กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สงวนสิทธิ์ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น) ในกรณีที่ร่วมสนุกโพสต์ภาพผ่านเว็บไซต์
2. ร่วมสนุกด้วยการเพียงโพสต์ภาพเสื้อกันหนาวที่จะใส่ไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ พร้อมบรรยายความชิคของเสื้อคุณและคุณเลือกจะใส่ไปท้าลมหนาวกับศิลปินคนไหน? ผ่านหน้ากิจกรรมนี้ หรือโพสต์ผ่าน Instagram หรือ Facebook ของคุณ พร้อมแฮชแท็ค #VirginHitZxVirginStarOvercoat (อย่าลืมเปิด Instagram หรือตั้งค่าโพสต์ Facebook เป็น Public)
3. ลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ต OVERCOAT MUSIC FESTIVAL 2017 ปีที่ 8 ในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
4. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560
5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับ
รางวัล
7. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ