NOW PLAYING
SONG
-
ARTIST
-
EVENT 

.:: ของรางวัล ::.


รับบัตรเข้าร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต Moderndog 22 พร้อมชม Mini Concert

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่โรงภาพยนตร์สกาล่า

รางวัลละ 2 ใบ ทั้งหมด 10 รางวัล