NOW PLAYING
SONG
-
ARTIST
-
EVENT 

.:: ผู้โชคดี ::.


คุณMe'May Maywadee
คุณButerfly Pink
คุณทินภัทร รถมณี
คุณสมรัตน์ จิรวณิชย์สกุล
คุณTong Pattara

กิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปร่วมกิจกรรมเท่านั้น เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้ห้ามผู้ชมอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าชม