NOW PLAYING
SONG
-
ARTIST
-
DJ PROFILE
DJ Virgin Star FM

DJ Cherry : เชอรี่ วีรินท์ อนันตพัฒนาวงศ์

Mon-Fri 9:00 - 15:00


"ปีนึงมี 365 วัน..ถ้าเรามีอายุได้นานถึง 80 ปี มันก็แค่ 29200 วันเองนะ..จะมัวเสียเวลาไปกับความเศร้าอยู่ทำไม ลุกขึ้นมาทำให้ตัวเองและคนที่เรารักมีความสุขกันดีกว่านะคะ"