NOW PLAYING
SONG
-
ARTIST
-
ARTICLES

ไปดูมาแล้ว : Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน

Sep 21, 2017 / ดู 373 ครั้ง

หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระผู้นำในการเจริญสติตามวิถีแห่งพุทธนิกายเซน ซึ่งได้ก่อตั้งสถานเจริญสติในหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส ได้เปิดโอกาสให้ทีมงานนักทำหนังสารคดีจากอังกฤษเข้าไปถ่ายทำและสัมผัสวิถีแห่งการพ้นทุกข์พร้อมกับเหล่านักบวชผู้เลื่อมใสด้วยการเจริญสติในแบบเรียบง่ายและเงียบสงบ ซึ่งสารคดีเรื่องนี้ได้ถ่ายทดออกมาในมุมมองของฝรั่งที่มองไปยังศาสนาพุทธนิกายเซนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยพลังใจ พร้อมกันนั้นก็มีประกายของความตื่นเต้นตื้นตันที่คำสอนของหลวงปู่นั้นคือทางสายกลางอย่างแท้จริงที่พวกเขาเชื่อว่ามีความเป็นสากลและนำไปปรับใช้ได้กับทุกคนที่กำลังมองหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
 
สารคดี Walk With Me ได้ทำงานไปอย่างช้าๆภายใต้การนำเสนอเรื่องราวในหลากหลายอิริยาบถของหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ และเหล่านักบวชรวมถึงผู้เลื่อมใสศรัทธา ซึ่งก็จะเป็นที่รวบรวมผู้คนจากหลายอายุหลากอาชีพ หลายคนเดินทางมาที่นี่โดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องเจอกับอะไร ต้องปล่อยวางสิ่งใดในชีวิต และต้องสละความสุขส่วนตัวทั้งหมดในทางโลกเพื่อเข้าถึงหลักธรรมอย่างแท้จริง ในตอนหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งตั้งคำถามว่า เธอจะทำอย่างไรให้หายเศร้าเมื่อแมวที่เธอเลี้ยงได้ตายจากไป แต่เธอยังจมอยู่กับความเศร้า หลวงปู่ได้ให้คำตอบที่เป็นปรัชญาให้ได้คิดอย่างเรียบง่ายว่า ลองเปรียบเทียบกับก้อนเมฆบนฟ้าที่ลอยเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ถึงมันจะเปลี่ยนไปเป็นละองฝน แต่มันก็ไม่ได้ไปไหน มันแค่เปลี่ยนสถานะไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้น และถ้าเรานั่งจิบชาด้วยสมาธิที่ตั้งมั่น เราจะพบว่า ในชาแก้วที่เราดื่มก็ยังมีก้อนเมฆอยู่
 
สาส์นสำคัญของสารคดี Walk With Me นั้นเพื่อให้มนุษย์ได้ตระหนักรู้และอยู่กับปัจจุบันขณะ ไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาและไม่พะวงกับอนาคตจนทำอะไรไม่ได้ หนังได้ตามติดชีวิตของเหล่าผู้เลื่อมใสเมื่อกลับไปยังบ้านเกิดในเมืองใหญ่และพบว่าคนเหล่านี้ได้ปล่อยวางจากวัตถุและความวุ่นวายใจทั้งปวงออกไปได้เหมือนเป็นคนละคน แววตาที่เปี่ยมไปด้วยประกายแห่งความสุขมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมและนั่งมองโลกใบนี้ความคิดที่ปล่อยวาง
 
หนังดำเนินเรื่องอย่างเนิบช้าทว่าเต็มไปด้วยพลังที่ส่งผ่านถึงคนดูได้อย่างเข้าถึง จากช่วงแรกที่นำเสนอวิถีชีวิตของผู้คนที่เข้าไปปฎิบัติธรรมในหมู่บ้านพลัมอย่างค่อยเป็นค่อยไป มาสู่การนำเสนอให้เห็นถึงอิทธิพลของคำสอนจากผู้ปฏิบัติมาปรับใช้และเผยแพร่ตามเมืองใหญ่เช่นในนิวยอร์ค ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า หลักเจริญสติในแบบเซนนั้นมีความเป็นสากลและลึกซึ้ง ทั้งนี้หนังได้เสียงบรรยายที่แสนลงตัวจาก เบเนดิกต์ คัมเบอร์แบช มาช่วยเพิ่มให้ตัวหนังมีความพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก
 
“เธอปรารถนาที่จะพบสัจธรรม แต่เมื่อได้พบแล้วก็อย่าหลีกหนีจากความทุกข์ มิเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเธอยังไม่ได้พบอะไรเลย”
 
- เขียนโดย คุณนครินทร์ เพจไปดูมาแล้ว