NOW PLAYING
SONG
-
ARTIST
-
ARTICLES

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2560

Dec 13, 2016 / ดู 547 ครั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี 2560 แก่ปวงชนชาวไทย และทรงลงพระนามลงบนภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่ หรือ ปีระกา ซึ่งเป็นปีนักษัตร
          โดยพรปีใหม่ที่เป็นลายพระหัตถ์ ระบุข้อความ ดังนี้
          ส.ค.ส. ๒๕๖๐ ปีระกา - ไก่
          ไก่แก้วขันขับพ้น    ราตรี
          สุริยะเปล่งแสงสี      แจ่มจ้า
          วันใหม่ศกใหม่มี      ความสุข
          การกิจเก่งก้าวหน้า  ก่อเกื้อล้วนกุศล